De TU Eindhoven, onder leiding van Bert Blocken, heeft een dag metingen verricht in het i-Vention “living lab”, met kunstmatige aerosol vernevelaars, hiermee wordt de eigenschapen van speeksel gesimuleerd welke er in de lucht worden gebracht. Op basis hiervan is de lucht in de ruimte geanalyseerd in welke mate het i-Vention systeem zorgt voor een reductie van aerosolen concentraties, het aantal druppeltjes. De eerste resultaten laten een aanzienlijke reductie zien! Binnen kort volgt de volledige rapportage.